2014. július 17., csütörtök

Samnis-háborúk - Egy füstbe ment terv

Sziasztok!

Mivel mindkét részről befejeződtek a seregek mustrái, a rómaiak elindították légióikat Samnium felé.
A Samnis tanács úgy döntött, hogy az átjárók előtt próbája a megállítani a római seregeket, vagy legalábbis lassítani és gyengíteni őket. A fő csapást mindenképpen a hegyek közti átjárókban szándékozták megtenni. Sajnos a samnisok számára egyáltalán nem úgy alakult az ütközet, mint remélték, mert a római sereg nem igazán szenvedett veszteségeket, de ne szaladjunk ennyire előre.

Az ütközet a Mighy Armies szabályok (v2) alapján játszottuk. Nézzük a résztvevő seregeket: 

Római Konzuli Légió

1× Legatus (Infantry) - General, Pilum
1× Traiarii (HI, V) - Disciplined, Phalanx
2× Principes (HI, Se) - Disciplined, Pilum
3× Hastati (HI, C) - Disciplined, Pilum
2× Leves (SK) - Javelin, Mobile
1× Equites (HC, C) - Cavalry Charge
2× Allied Italians (LI, Se) - Javelin

Összesen 60 pont.

Samnis sereg

1× General (Cavalry) - General, Cavalry Charge
4× Legio Linteata (LI, V) - Disciplined, Javelin
5× Samnites (LI, Se) - Mobile, Javelin
1× Samnite Javelinmen (SK) - Mobile, Javelin

Összesen: 59 pont

Csatatér és felállás:

A Samnis sereg a dombok közti kis területen kínált fel csatát a római légióknak. Ezt a sík területet csak néha szakították meg fák vagy bokros részek. Ezek kissé lassítják a nehéz gyalogság és a lovasság támadását, de komoly akadályt még nem jelentenek.

A csatatér a két sereggel.

A samnis hadrend a kép tetejétől az aljáig:

Jobbszárny: 1× samnis harcos és az előcsatározó
Derékhad: 4× cohors samnis harcos, 4× cohors legio linteata
Balszárny: ide csak a hadvezér került a válogatott lovasokból álló testőrségével.

Római hadrend:

Balszárny: 2× itáliai szövetséges gyalogság
Derékhad: 2× principes, 1× triarii, 1× equites - a hadtest nagysága miatt 2 MP-be kerül a mozgatása
                  3× hastati, 1× legatus (principes)
Jobbszárny: 2× leves

A kezdeményezést a samnis-ok nyerték és az ütközetet ők kezdték.

I. kör:

Samnis hadvezér kissé óvatosan kezd (1 MP). Ebből az egy pontból a jobbszárnyat mozgatta és sikerült is dombot megszállni.

A magaslat elfoglalása.


A római legatus sokkal agresszívebben kezd (6 MP). Ekkora pont mennyiségből mindenki mozgatható, így a római hadigépezet mozgásba lendül:
- A leves megszállja az előttük lévő magaslatot.
- A hastati a legatus vezetésével manőverbe kezd, hogy a bokros területet kikerüljék.
- A principes-triarii-equites hármas előre nyomul.
- A szövetséges gyalogság pedig elindul a bal szélen lévő domb felé.

A római hadigépezet beindult.


II. kör:

A samnis-ok dobása is 6 lett. Ez szintén mindenre elég a mozgások szempontjából.
Az harcosokkal megerősített előcsatározók elfoglalják a dombot és annak szélén szemmel tartják a római csapatmozgásokat és védelembe menntek át (pajzsfal - 1MP). A samnis cohorsok a domb mellett nyomulnak előre, a legio linteata kissé lemaradva követi őket. A hadvezér és testőrsége a kopár domb széléhez vágtat, hogy a hastati oldalát fenyegesse.

A samnis sereg óvatosan nyomul előre.

A római sereg 3 pontból gazdálkodik, ami nem sok mindenre elég. A római legatus úgy dönt, hogy a derékhad mozgásban marad míg a széleken lévő könnyű fegyverzetű egységek kivárnak. Ez pont 3 MP, így nem marad a speciális  parancsokra semmi.

III. kör:

Samnis-ok 4 MP-ből gazdálkodnak. A samnis vezér a hastati oldala felé fordítja a csapata arcvonalát egy oldalba támadás végrehajtása végett. A legio linteata a hastati felé mozog, míg a samnis harcosok a domb oldal mellett óvatosan haladnak előre. A jobbszárny gyalogsága megrohamozz a római szövetséges csapatokat.

A közelharc: mindkét fél eldobja a hajítódárdákat, pilumokat. A római szövetségesek jobabn dobnak és egy samnis harcos osztag megsemmisül. Így a közelharc szinte már csak jelképes a megmaradt előcsatározó miatt. Samnis-ok 1+d6=5 pont. Szövetségesek 10 pont. Ez bizony mészárlás! A samnis előcsatározók megsemmisülnek.

Az első közelharc...


A római körben a legatus 3 pontból gazdálkodhat. Ebből 1 pontért rögtön rohamra is vezeti a hastati-t a legio linteata ellen. A jobbszárnyon a leves megindul a samnis lovas testőrség felé, míg a szövetséges gyalogság a nyertes közelharc után elindul a domb teteje fel, hogy birtokba vegye azt.

A közelharc: szintén a hajítófegyverek bevetésével kezdődik a harc. A rómaiak megint jobban dobnak: 1 legio linteata leesik veszteségként. A rómaiak 6+6+d6=15 pontot érnek el. A samnis-ok 4+4+d6=14 pont. Ez római győzelem, 1 samnis osztag leesik a többi 'Fegyelmezetten' hátrál.

A legio linteata veszti a közelharcot, de fegyelmezetten hátrálnak.

IV. kör:

Ez nem túl jó fordulat a samnisok-nak. Ebben a körben 4 MP áll seregük rendelkezésére, azonban a helyzet nem túl rózsás. Sok lehetőség nem is akad, mivel az előző körben hastati kimozdult a roham ívből, a lovas testőrségnek visszább kell jönnie, egy esetleges bekerítés veszélye miatt és mert a legio linteata-nak támogatásra van szüksége az elszenvedett veszteségek miatt.

Taktikai visszavonulás...
A rómaiknak több a lehetőségük, ami köszönhető a kidobott 6 MP-nak. Így a teljes római sereg mozgásba lendül megint: a hastati a legatus vezetésével a legio linteata üldözésére indul. A principes+triarii+equites hármas szintén megindul előre. A szövetséges gyalogság elfoglalja a dombot, míg a leves feladja a magaslatot és a samnis lovasság oldala felé indul.

A római támadás kibontakozik.

V. kör:

A samnis vezérnek sikerül 6 MP-t dobni, ami még sok is a meglévő állomány figyelembe véve.
A samnis vezér lelkesítő beszéde (Inspire - 2× 1MP) bátorságot plántál a legio linteata és a testőrlovasság soraiba és egy mindent eldöntő rohamra indulnak a hastati sorai ellen. A samnis harcosok 2 felé válnak és hátráló manőverbe kezdenek a közelgő ellenséges egységek elől.

A közelharc: mindkét fél elhajítja a hajítófegyvereket és Fortuna megint a rómaiak oldalára áll, 1 samnis osztag megsemmisül a pilum-ok záporában. Az eredméynek: 3+6+2+2+d6=18 pont a samnis félnek és 6+4+4+d6=20 pont a Rómának. Ez római győzelem: a maradék samnis legio is elesik, míg a hadvezér a testőrségével menekül.

Itt dőlt el az ütközet, a legio linteata elesett, a vezér menekül.

A római körben elkezdődik a végjáték: a leves elindul a samnis vezér üldözésére, a hastati a megmaradt samnis erők felé indul. Az átkarolás a szövetséges gyalogság mozgásával teljesedik ki, akik a domb szélére érnek és a samnis-ok jobbszárnyát fenyegetik.

Szégyen a futás, nem úgy az üldözés.

A samnis-ok maradéka harapófogóban.

VI. kör:


A végére 5 MP jut, de a samnis vezér elrendeli a visszavonulást, mivel az ütközet elveszett.
A vezér a pálya széle felé mozog míg a maradék cohors-ok hátrálnak, hogy az arcvonaluk az ellenség felé nézzen.

A római legatus elérkezettnek látja az időt, hogy befejezze az ütközetet. Az utolsó körre 4 MP jut: a leves a samnis vezér felé mozog, igaz utol már nem éri őket. A hastati előre nyomul, de sajnos a rohamot megakasztja a nehéz terep. Végül a szövetséges gyalogság tud rohamot intézni a samnis-ok ellen.

A közelharc: mindkét fél a hajítófegyverekkel kezd. A végére a samns-ok dobnak jobban és kontaktusba érő szövetséges gyalogság rohama összeomlik a hajítódárdák záporában.

A szövetséges gyalogság rohama összeomlik a samnis gerelyek zápora alatt.
Itt véget is ért az ütközet, ami teljes római győzelemmel végződött. A római seregnek nem volt vesztesége, egyedül a szövetséges gyalogságnak lettek az utolsó körben veszteségei.

A samnis sereg több mint fele semmisült meg, 6 osztag, ráadásul sem lelassítani, sem meggyengíteni nem sikerült az inváziós sereget.

A samnis-ok nem tudták kihasználni a gyorsan mozgó csapataik mozgékonyságát és szemtől-szembe mentek közelharcba, a nehéz fegyverzetű római légiókkal. A rómaiaknak szerencséjük volt az egész játék alatt a pilum dobásokkal, nagy veszteséget okozva az ellenségnek. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a római légióknak nincs ellenfelük közelharcban, egyenlőre.

A vég...

A nyertes ütközet után a római sereg Samnium területére lép, ahol a terep cseppet sem kedvez majd a nehéz gyalogságon alapuló seregeknek. Itt a hegyvidéken a samnis cohors-ok kihasználhatják mozgékonyságukat, amivel sok borsot törhetnek a rómaiak orra alá.

Folytatás következik!