2014. augusztus 3., vasárnap

Samnis-háborúk - Samnium-ban minden csendes

Sziasztok,

Ma újabb ütközet alakult ki a Samnium-ba betörő római légiók és az egyesült Samnis törzsek seregei között. Az ütközet római szempontból egyáltalán nem kedvező terepen zajlott, de ez majdnem az egész Samnium vidékére igaz. Az előző ütközetet megnyerő római légiók folytatták a menetelést, de nemsokára egy új samnis sereg állt fel, hogy útját állja a római előrenyomulásnak.

Az egyszerűség és a rendelkezésre álló figurák miatt ugyan az a két sereg csapott össze, de kissé más terepen, így a hadrendet nem írom le megint, az előző leírásban olvashatóak az egységek. A használt szabályrendszer megint a Mighty Armies volt.

Terep és felállás:

A római fél állt fel először a csatatérre, a következő képen:

A római jobbszárnyat az equites és egy velites alkotta, ez utóbbi a dombon foglalta el kiindulási pontját, tehát két külön csapatot alkottak. A derékhad erősre sikerült megint, két nagy harccsoport alakult: a jobb oldaliban a legatus állt (principes) és 2 hastati osztaggal, míg a bal oldaliban 1 hastati, 1 triarii és 2 principes volt. A balszárnyat a latin szövetséges könnyű gyalogság és a másik velites osztag alkotta, mindkettő a dombon foglalt helyet. Az előző csatához képest több harccsoport alakult (4 vs 6), de a csapásmérő derékhad ismét két nagy tömbbe összpontosult. A tapasztalatok alapján ez így felőröl minden ellenállást közelharcban.

A samnis sereg szintén változtatott a taktikán és szintén több kisebb harc csoprt alakult, de számuk több lett és ezért méretük viszont kisebb. Ezzel remélhetőleg jobban ki lehet használni majd a csapatok mozgékonyságát.

Tehát a samnis hadrend: a jobbszárnyat egy 2 harcostalpból álló csapat alkotta, a derékhad állt a legio linteata alakulataiból, akik szintén ketté lettek osztva: 2-2 talpas csoportba, amik közt egy másik 2 talpas samnis harcos csoport helyezkedett el egy dombon. A balszárnyat egy kevert csoport: egy előcsatározó és egy harcos osztag alkotta és önálló harccsoportként a samnis hadvezér a lovas testőrséggel. Az egész balszárny egy dombról indult a csatába.

Mindkét sereg változtatott a sereg felállásán, de a rómaiak azért meghagyták a nagyobb blokkokat. Ez azt jelenti, hogy jóval több MP kell majd a seregek mozgatásához, viszont alkalomadtán mégis nagyobb mozgás szabadságot jelenthet a több kisebb csapat. Az előző ütközetben kiderült, hogy a samnis-ok számára szinte megtörhetetlen egy ilyen nagyobb római blokk, ezért csak a manőverezés és az egyidejű támadások kecsegtethetnek sikerrel. 

Felállás az ütközet elején.
A kezdeményezést a samnis-ok nyerték és ők kezdték az ütközetet.

I. kör:

Samnis: 3MP, ami nem túl sok, de kezdetnek megteszi. A teljes balszárny előre megy (2MP), míg a jobb szélen a harcosok teszik ugyan ezt.

A samnis balszárny mozgásba lendül.

Samnis-ok hegymászás közben.

Róma: szintén 3MP: ebből a 2 velites osztag és a latin szövetségesek indulnak meg.

Innen egész jó a kilátás.
Erre a dombra mindenkinek fáj a foga...
II.kör:

Samnis: 1MP, hmm nem túl sok, de ez van. Hogy támogassuk kicsit a jobbszárnyat a legio linteata megindul a domb felé, fenyegetve a latin szövetségeseket.

Most már a jobb szárny is támadásban.
Róma: 5MP, ez igen így majdnem mindenki mozogni tud. Elsőnek a derékhad indul meg előre, mivel még nem nagy méretűek 1-1MP elég is lesz. Őket követik az latin szövetségesek és mellettük álló velites, akik előre rohannak, kissé fenyegetve a samnis-ok balszárnyát. Végezetül az equites következik, kimért óvatos mozgással haladnak az ellenség felé.

Megindul az úthenger.
Bátraké a szerencse: a velites előre rohan, míg a szövetségesek roham irányba állnak.

Az óvatos equites, a roham lehetőségre várva.
III.kör:

Samnis: 3MP, megint nem valami sok, de ara már elég, hogy a terv egy része végrehajtódjon. Mivel az eqiutes csak annyit mozgott, hogy kényelmesen rohamozhasson, kívül van az alap rohamtávolságon. De a római játékos így is hibázott, mert kihagyta a számításból a Lelkesítés parancsot (+1" mozgás). Tehát így már elég is lesz és ez 2MP-be kerül (1 a parancs és 1 a roham). A harmadik pontot a vezér használja fel, aki szintén rohamot jelent a vele szemben álló velites-re, dacára a nehéz terepnek.

Az első harccselekmények...


Harc: a samnsi harcosok gerelyekkel indítanak, de nincs hatás, de a közelharcban nyernek (1 roham, 1 előcsatározó, 3 harcosok és +d6) ez összesen 10 pont. Az equites 6 pontot szerez (3 harcérték +d6).
Ez samnis győzelem és az equites le is esik.

A második közelharc érdekesen kezdődik: a velites gerelyt dob, ami talál is, de a samnis vezér megdobja a mentőt (mindkét fél 1-1 6-ost dobott) így a roham tovább megy! Ezzel a velites-nek annyi is lett egy szép mészárlással: 11 - 2, a velites megsemmisült.

...és az első vér: a római jobbszárny elesik.


Róma: hát nem egészen úgy alakult, mint az előző ütközet, még csak a 3. kör és már 2 egység leesett. MP dobás: megint 5. A derékhad nagyobbik csapata folytatja az előrenyomulást, míg a legatus csapata, arcvonalat vált, hiszen az elesett jobbszárnyon az ellenség valószínűleg bekerítést fog végrehajtani. A latin szövetségesek folytatják a mozgást és kapnak egy Lelkesítő beszédet a lagatus-tól.

Arcvonal váltás, most élesben.


IV. kör:

Samnis: 1MP. Sajnos megint keveset dobtam, így csak 1 mozgás lehetséges. Úgy döntöttem, hogy a domb szélére érkező latinokat támadom meg az előretolt legio linteata osztaggal.

A terep se kedvez, az ellenség is lelkes, de kockáztatunk.
Harc: gerelyek repülnek mindkét oldalon a roham előtt, de egyik oldalon sincs számottevő hatás. A legio linteata 11 pontot szerez (4 harcérték + 2 támogatás + 1 roham - 1 nehéz terep +d6). A latinok 7 pontot tudnak összekaparni (2 harcérték + 2 támogatás +1 lelkesítés +d6). Ez samnis győzelem, egy latin talp leesik, a másik pánikszerűen menekül.

Aki mer, az nyer - ez a megállapítás pontosan az ilyen helyzetekre illik.
Róma: 6MP, hmm róma boldog lehet a pontok mennyisége miatt, csak az események alakulása miatt nem. Mivel a balszárny igencsak meggyengült a római fél úgy döntött, hogy a derékhad nagyobbik csoportját felosztja két egyenlő részre (2-2 talp), mivel most van rá pont és egyre több helyen nyer teret az ellenfél. Így a balszélső áll egy triarii-ból és egy principes-ből, míg a másik egy hastati-ból és a másik principes-ből. A menekülő latinok egy újraszerveződéssel az ellenfél felé fordulnak, míg az utolsó velites kedbező, de most már értelmetlen pozícióját feladva a latinok felé menetel.

Osztódó rómaiak.
Újraszerveződik az ellenállás.
  V.kör:

Samnis: 6MP! Soha jobbkor, talán mindenki mozoghat végre. A balszárnyon a kombinált kis harccsoport elfoglalja a dombot. A vezér úgy dönt, hogy magukra hagyja őket és középre vonul, hiszen ott kezd kialakulni veszélyes helyzet. A domb aljában álló legio linteata a győztes közelharc után alakzatot vált, mivel a rómaiak túl közel vannak már egy kitérő manőverhez. A derékhadat alkotó harcosok lejönnek a dombról és a másik legio linteata osztaggal az ellenfél elé vonulnak, közelharcot felkínálva. A jobb szélen állomásozó samnis harcosok arcvonalat váltanak.

Róma: 2MP, ez kevés, és az ütközet kimenetelére is hatással lesz majd. A római fél látja, hogy ez egy csapda, de nincs más lehetőség, ezzel a 2 ponttal inkább ő rohamozik. Tehát: a triarii+principes és a hastati+principes indul meg.

A római roham.
Harc: a legio lintaeta gerelyekkel fogadja a rómaiakat, de erőtlen a támadás. Triarii+principes: 15 pont (6 harcérték+2 támogatás+1 roham+d6) a legio linteata 12 pontot ér el (harcérték 2×4+d6). Ez római győzelem, az egyik samnis talp leesik a másik viszont fegyelmezetten visszavonul.

A hastati+principes rohamnál mindkét fél dobja a pilumot és a gerelyt. Itt fortuna a rómaiaknak kedvez, a pilumok megtizedelik a samnis harcosokat, 1 talp leesik. Sajnos ez kétélű győzelem, mert a közelharc véget is ér és a samnis osztag így túlél.

és ami utána történt: szerencse és balszerencse kézen fogva jönnek.

VI.kör:

Samnis: 3MP, hmm megint nem túl sok, de megint elég a döntő pozíciók eléréséhez. A 3 pont 3 rohamot jelent. A középső legio linteata, a samnsi vezér a lovas testőrséggel és az előző közelharc túlélő samnis harcosai 3 irányból zúdulnak a római harccsoportra (hastati+principes).

Ez fájdalmas lesz...
Harc: Gerelyek, pilumok szállnak, de most nem túl hatásosak. Samnis-ok 26 pontot érnek el! (8 vezér harcérték rohammal+6 legio linteata harcérték támogatással+3 samnis harcosok+1 roham+1 oldalba támadás+1 hátba támadás+d6). A római pont 8 lett (4 harcérték+2támogatás+d6). Ez mészárlás, ami 2 osztag veszteséget jelent, így az egész harccsoport felmorzsolódik.

A döntő pillanat.
Róma: 3MP, pont elég a megmaradt harccsoportoknak. A latinok hátrálnak 1" távolságot, míg a velites melléjük manőverezik és így 1 harccsoportot alakítanak. A triarri, hogy kikerüljön a roham irányokból és távokból egy 1" oldalra lépést hajt végre.

Ügyes manőverezés, de a vereséget ettől még nem kerülik el a rómaiak.

Új harccsoport alakult.
VII.kör:

Samnis: 6MP a végére, több mint elég. A balszárnyat alkotó vegyes előcsatározó+harcos csapat elkezdi a római legatus csoportjának bekerítését. A samnis hadvezér és a magányos legio lintaeata és samnis harcos osztag a római triarii felé indul. A nagyobbik legio linteata a római legatus osztaga fel indul. A jobbszárnyon pedig egy végre rohamra indulnak a samnis-ok az újonnan alakult római harccsoport ellen.

Bekerítés
A történelem ismétli önmagát.

Az utolsó roham.
Harc: mindkét fél gerelyeket dobál a közelharc előtt. A samnis-ok jobban dobnak és a velites megtizedelődik és a maradék elmenekül. A közelharcot a latinok segédcsapatoknak egyedül kell megvívniuk. Samnsiok 7 pont (3 harcérték+2 támogatás+1 roham+d6), a latinok 5 pontot érnek el (3 harcérték+d6). Ez samis győzelem, a latin gyalogság leeseik.

Újabb samnis győzelem.
Róma: 3MP, de a római fél úgy dönt, hogy nem mozog már. Rohamozni nem tud és a kör végén a veszteségek hatására (6 osztag) megtört a serege.

Végszó: samnis részről teljes siker: 7-2 arányban nyertem, már ami a megsemmisített egységek számát illeti. A taktika bevált, de ehhez a terep nagy segítséget nyújtott. Nyílt terepen a rómaiak lettek volna előnyben. A római fél hiába dobott jobban MP-t csak reagálni tudott az eseményekre, kezdeményezni nem. A kisebb méretű római osztagok ugyan olyan kemények közelharcban, legalábbis a könnyű fegyverzetű samnis-ok számára. A felosztás jó ötlet volt, csak kicsit későn valósult meg szerintem, akkor már a körülmények indokolták és kényszer volt.

Ezzel a győzelemmel a római előrenyomulás megakadt és a veszteségek miatt le kell állítani a támadást, míg meg nem érkeznek Rómából a csapatok.

Az ütközet vége, a római fél vereségével.
 

2014. július 17., csütörtök

Samnis-háborúk - Egy füstbe ment terv

Sziasztok!

Mivel mindkét részről befejeződtek a seregek mustrái, a rómaiak elindították légióikat Samnium felé.
A Samnis tanács úgy döntött, hogy az átjárók előtt próbája a megállítani a római seregeket, vagy legalábbis lassítani és gyengíteni őket. A fő csapást mindenképpen a hegyek közti átjárókban szándékozták megtenni. Sajnos a samnisok számára egyáltalán nem úgy alakult az ütközet, mint remélték, mert a római sereg nem igazán szenvedett veszteségeket, de ne szaladjunk ennyire előre.

Az ütközet a Mighy Armies szabályok (v2) alapján játszottuk. Nézzük a résztvevő seregeket: 

Római Konzuli Légió

1× Legatus (Infantry) - General, Pilum
1× Traiarii (HI, V) - Disciplined, Phalanx
2× Principes (HI, Se) - Disciplined, Pilum
3× Hastati (HI, C) - Disciplined, Pilum
2× Leves (SK) - Javelin, Mobile
1× Equites (HC, C) - Cavalry Charge
2× Allied Italians (LI, Se) - Javelin

Összesen 60 pont.

Samnis sereg

1× General (Cavalry) - General, Cavalry Charge
4× Legio Linteata (LI, V) - Disciplined, Javelin
5× Samnites (LI, Se) - Mobile, Javelin
1× Samnite Javelinmen (SK) - Mobile, Javelin

Összesen: 59 pont

Csatatér és felállás:

A Samnis sereg a dombok közti kis területen kínált fel csatát a római légióknak. Ezt a sík területet csak néha szakították meg fák vagy bokros részek. Ezek kissé lassítják a nehéz gyalogság és a lovasság támadását, de komoly akadályt még nem jelentenek.

A csatatér a két sereggel.

A samnis hadrend a kép tetejétől az aljáig:

Jobbszárny: 1× samnis harcos és az előcsatározó
Derékhad: 4× cohors samnis harcos, 4× cohors legio linteata
Balszárny: ide csak a hadvezér került a válogatott lovasokból álló testőrségével.

Római hadrend:

Balszárny: 2× itáliai szövetséges gyalogság
Derékhad: 2× principes, 1× triarii, 1× equites - a hadtest nagysága miatt 2 MP-be kerül a mozgatása
                  3× hastati, 1× legatus (principes)
Jobbszárny: 2× leves

A kezdeményezést a samnis-ok nyerték és az ütközetet ők kezdték.

I. kör:

Samnis hadvezér kissé óvatosan kezd (1 MP). Ebből az egy pontból a jobbszárnyat mozgatta és sikerült is dombot megszállni.

A magaslat elfoglalása.


A római legatus sokkal agresszívebben kezd (6 MP). Ekkora pont mennyiségből mindenki mozgatható, így a római hadigépezet mozgásba lendül:
- A leves megszállja az előttük lévő magaslatot.
- A hastati a legatus vezetésével manőverbe kezd, hogy a bokros területet kikerüljék.
- A principes-triarii-equites hármas előre nyomul.
- A szövetséges gyalogság pedig elindul a bal szélen lévő domb felé.

A római hadigépezet beindult.


II. kör:

A samnis-ok dobása is 6 lett. Ez szintén mindenre elég a mozgások szempontjából.
Az harcosokkal megerősített előcsatározók elfoglalják a dombot és annak szélén szemmel tartják a római csapatmozgásokat és védelembe menntek át (pajzsfal - 1MP). A samnis cohorsok a domb mellett nyomulnak előre, a legio linteata kissé lemaradva követi őket. A hadvezér és testőrsége a kopár domb széléhez vágtat, hogy a hastati oldalát fenyegesse.

A samnis sereg óvatosan nyomul előre.

A római sereg 3 pontból gazdálkodik, ami nem sok mindenre elég. A római legatus úgy dönt, hogy a derékhad mozgásban marad míg a széleken lévő könnyű fegyverzetű egységek kivárnak. Ez pont 3 MP, így nem marad a speciális  parancsokra semmi.

III. kör:

Samnis-ok 4 MP-ből gazdálkodnak. A samnis vezér a hastati oldala felé fordítja a csapata arcvonalát egy oldalba támadás végrehajtása végett. A legio linteata a hastati felé mozog, míg a samnis harcosok a domb oldal mellett óvatosan haladnak előre. A jobbszárny gyalogsága megrohamozz a római szövetséges csapatokat.

A közelharc: mindkét fél eldobja a hajítódárdákat, pilumokat. A római szövetségesek jobabn dobnak és egy samnis harcos osztag megsemmisül. Így a közelharc szinte már csak jelképes a megmaradt előcsatározó miatt. Samnis-ok 1+d6=5 pont. Szövetségesek 10 pont. Ez bizony mészárlás! A samnis előcsatározók megsemmisülnek.

Az első közelharc...


A római körben a legatus 3 pontból gazdálkodhat. Ebből 1 pontért rögtön rohamra is vezeti a hastati-t a legio linteata ellen. A jobbszárnyon a leves megindul a samnis lovas testőrség felé, míg a szövetséges gyalogság a nyertes közelharc után elindul a domb teteje fel, hogy birtokba vegye azt.

A közelharc: szintén a hajítófegyverek bevetésével kezdődik a harc. A rómaiak megint jobban dobnak: 1 legio linteata leesik veszteségként. A rómaiak 6+6+d6=15 pontot érnek el. A samnis-ok 4+4+d6=14 pont. Ez római győzelem, 1 samnis osztag leesik a többi 'Fegyelmezetten' hátrál.

A legio linteata veszti a közelharcot, de fegyelmezetten hátrálnak.

IV. kör:

Ez nem túl jó fordulat a samnisok-nak. Ebben a körben 4 MP áll seregük rendelkezésére, azonban a helyzet nem túl rózsás. Sok lehetőség nem is akad, mivel az előző körben hastati kimozdult a roham ívből, a lovas testőrségnek visszább kell jönnie, egy esetleges bekerítés veszélye miatt és mert a legio linteata-nak támogatásra van szüksége az elszenvedett veszteségek miatt.

Taktikai visszavonulás...
A rómaiknak több a lehetőségük, ami köszönhető a kidobott 6 MP-nak. Így a teljes római sereg mozgásba lendül megint: a hastati a legatus vezetésével a legio linteata üldözésére indul. A principes+triarii+equites hármas szintén megindul előre. A szövetséges gyalogság elfoglalja a dombot, míg a leves feladja a magaslatot és a samnis lovasság oldala felé indul.

A római támadás kibontakozik.

V. kör:

A samnis vezérnek sikerül 6 MP-t dobni, ami még sok is a meglévő állomány figyelembe véve.
A samnis vezér lelkesítő beszéde (Inspire - 2× 1MP) bátorságot plántál a legio linteata és a testőrlovasság soraiba és egy mindent eldöntő rohamra indulnak a hastati sorai ellen. A samnis harcosok 2 felé válnak és hátráló manőverbe kezdenek a közelgő ellenséges egységek elől.

A közelharc: mindkét fél elhajítja a hajítófegyvereket és Fortuna megint a rómaiak oldalára áll, 1 samnis osztag megsemmisül a pilum-ok záporában. Az eredméynek: 3+6+2+2+d6=18 pont a samnis félnek és 6+4+4+d6=20 pont a Rómának. Ez római győzelem: a maradék samnis legio is elesik, míg a hadvezér a testőrségével menekül.

Itt dőlt el az ütközet, a legio linteata elesett, a vezér menekül.

A római körben elkezdődik a végjáték: a leves elindul a samnis vezér üldözésére, a hastati a megmaradt samnis erők felé indul. Az átkarolás a szövetséges gyalogság mozgásával teljesedik ki, akik a domb szélére érnek és a samnis-ok jobbszárnyát fenyegetik.

Szégyen a futás, nem úgy az üldözés.

A samnis-ok maradéka harapófogóban.

VI. kör:


A végére 5 MP jut, de a samnis vezér elrendeli a visszavonulást, mivel az ütközet elveszett.
A vezér a pálya széle felé mozog míg a maradék cohors-ok hátrálnak, hogy az arcvonaluk az ellenség felé nézzen.

A római legatus elérkezettnek látja az időt, hogy befejezze az ütközetet. Az utolsó körre 4 MP jut: a leves a samnis vezér felé mozog, igaz utol már nem éri őket. A hastati előre nyomul, de sajnos a rohamot megakasztja a nehéz terep. Végül a szövetséges gyalogság tud rohamot intézni a samnis-ok ellen.

A közelharc: mindkét fél a hajítófegyverekkel kezd. A végére a samns-ok dobnak jobban és kontaktusba érő szövetséges gyalogság rohama összeomlik a hajítódárdák záporában.

A szövetséges gyalogság rohama összeomlik a samnis gerelyek zápora alatt.
Itt véget is ért az ütközet, ami teljes római győzelemmel végződött. A római seregnek nem volt vesztesége, egyedül a szövetséges gyalogságnak lettek az utolsó körben veszteségei.

A samnis sereg több mint fele semmisült meg, 6 osztag, ráadásul sem lelassítani, sem meggyengíteni nem sikerült az inváziós sereget.

A samnis-ok nem tudták kihasználni a gyorsan mozgó csapataik mozgékonyságát és szemtől-szembe mentek közelharcba, a nehéz fegyverzetű római légiókkal. A rómaiaknak szerencséjük volt az egész játék alatt a pilum dobásokkal, nagy veszteséget okozva az ellenségnek. Ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a római légióknak nincs ellenfelük közelharcban, egyenlőre.

A vég...

A nyertes ütközet után a római sereg Samnium területére lép, ahol a terep cseppet sem kedvez majd a nehéz gyalogságon alapuló seregeknek. Itt a hegyvidéken a samnis cohors-ok kihasználhatják mozgékonyságukat, amivel sok borsot törhetnek a rómaiak orra alá.

Folytatás következik!

              

2014. április 5., szombat

Samnis-háborúk - Samnisok sorozás alatt

Sziasztok,

Sajnos január óta nem tudtam írni, ennek legfőbb oka az volt, hogy egyszerűen nem volt időm semmire. Másodsorban nem nagyon volt játék sem, amiről írhattam volna. Viszont legalább a festéssel tudtam haladni. A samnis-ok mellett elkészül a köztársasági Rómához a latin gyalogság is.

Miután a római légiók januárban felálltak és harcra készek, ideje volt a samnis erőket is számba venni és kifesteni. Szerencsére erről már kép is van és majdnem kész is vagyok a sereg felével, 12 talpból 5-tel.


A samnis hadsereg nem túl bonyolult felépítésű DBA és Phalanx rendszerben: az egyetlen nemesi lovasság mellett 11 cohors áll fel az ellenséggel szemben. Kisebb problémát az jelenthet, hogy a samnis harcosok a könnyű gyalogság kategóriába esnek, ami kisebb harcértéket ad, de kiváló mozgékonyságot és terepjárást nyújt cserébe. Ezekkel a feltételekkel valószínűleg nem a frontális harc lesz az elsődleges taktika, hanem a szárnyak illetve az egyes alakulatok átkarolása és esetleg hátbatámadása. Persze a római légiók ellen lehet ez kevés lesz, de ez majd eldől a csatatéren.

A négy elkészült cohors-ból kettő a fehér-ezüst Legio Linteata festést kapta, ami a samnis-ok 'elit' alakulata volt. Bár ezek ebben a két rendszerben nincsenek kidolgozva, felkészültem rá, hogy esetleg lesz olyan rendszer is amiben ez az osztag is ki lesz dolgozva. Bár a Phalanx rendszerben még erre is van lehetőség.

Valószínűleg ebben a hónapban elkészül az egész samnis sereg, amiről szintén be fogok számolni ezen az oldalon.

2014. január 25., szombat

Samnis-háborúk - Egy konzuli légió felállítása - II. rész

Sziasztok,


Új év kezdődött és befejeződött a konzuli légió felállítása. Az sorozás során sikerült felállítani 1 római és egy itáliai légiót, ami nemsokára harcba is indult a samnis-ok ellen.

A konzuli légió 2 egyforma méretű és felépítésű légióból áll: az egyik római, a másik a szövetséges itáliai népekből lett kiállítva. Ezt úgy próbáltam megjeleníteni, hogy a római légió a már hagyományosnak mondható piros színű pajzsokkal lett felszerelve, míg az itáliai csapatok kék pajzsokkal rendelkeznek.

A konzuli légió felsorakozva.

A sereg felépítése a normál Köztársasági Légiót követi, tehát a csapatok nehéz gyalogságra épülnek (hastati, principes és triarii), amit a könnyű fegyverzetű csapatok (leves vagy velites) és a lovasság (equites) egészítenek ki. Egy légió felépítése így néz ki:

3× Hastati&Principes
1× Triarii
1× Velites
1× Equites
 
Ez összesen 6 talpat jelent, ami az egész konzuli légiót nézve 12 talpra nő.

Római légió.

Itáliai légió.

Ez összességében a következő csapatokat tartalmazza:

6× Hastati&Principes - az egyikben a konzul.
2× Triarii
2× Velites
2× Equites

Phalanx rendszerben a sereg a következő képen néz ki:

6× (HIN-IV-RA) Hastati&Principes
2× (HIS-IV-RA) Triarii
2× (VLI-III-RA) Velites és Kr.e.210 után (VLI-IV-RA)
2× (HSC-III-RA) Equites

A sereg ebben a formában egy az egyben használható DBA rendszerben is, a Phalanx-hoz képest csak az elnevezések változnak. Kis átalakítással a kori idők köztársasági seregéhez is használható, akkor a nehéz gyalogság és a lovasság létszáma kisebb és a könnyű fegyverzetű csapatoké nagyobb. A 2 nehéz gyalogság és 1 lovasság helyett, velites és szövetséges könnyű gyalogság kerül be 3 talp mennyiségben.  

A figurák nagy része a Strategia Nova gyártmánya, kivétel a piros pajzsos lovasság, ami a Corvus Belli gyártmánya és a korai császári seregben is használom.

A következő írásomban a samnis csapatokat mutatom be, amikhez a figurák egy része már meg is érkezett.