2013. május 25., szombat

Kelták földjén, Kartágó-Gall ütközet, 2013.05.18

Május 18-án Pünkösd előtt megint csatát vívtunk: ellenfelem Misi keltái voltak, akik ellen ez a seregem még nem harcolt soha. Kíváncsi voltam, mire megyek a sok kiszámíthatatlan heves és fanatikus egységgel szemben.

Seregem a szokásos kereken 1500 pontos listából épült fel, amit eddig is hoztam:

Boetarch – általános értékekkel
Afrikai gyalogság (2×6 talp) - nincsen fejlesztés
Pun városi polgár milícia (6 talp) - falanx alakzat
Líbiai előcsatározók (4 talp)
Numidaiai könnyű lovasság (4 talp) - lövés 'Jó' értékre fejlesztve
Baleári parittyások (4 talp)
Zsoldos tarentum-i lovasság (4 talp)

Kelták:

Kelta hadúr – általános értékekkel
Gaesati (6 talp) – fanatikus osztag
Gall harcosok (2×6 talp)
Könnyű lovasság (4 talp) – előcsatározók
Gall lovasság (4 talp)
Kelta előcsatározók (4 talp)

A terep:

A csatatér nagy részét sík terep foglalta el, de mindkettőnk felállási zónájában volt egy-egy kisebb, de meredek domb. A csatatér baloldalán egy erdő volt, míg a másik oldalon egy farm. A dombok nem játszottak nagy szerepet, mert tényleges lövész osztagokkal egyikünk sem rendelkezett és inkább a felállási zóna részen helyezkedtek el. Viszont az erdő elfoglalása akár csatadöntő momentum is lehet, mivel birtoklója állandóan fenyegetni tudja az itt elhelyezkedő szárnyat, illetve meg lehet akadályozni egy az erdő megkerülésével elvégzett átkaroló hadműveletet. Persze ehhez megfelelő egységek is kellenek, de nekem rendelkezésemre álltak a megfelelő elcsatározók a feladathoz.

Felállás:

A felállásomat ez előbb leírtak határozták meg, így a jobbszárnyamat a líbiai előcsatározók és a numidiai lovasság alkotta. A gyors mozgású egységek feladata lett az erdő elfoglalása és onnan az ellenség nyugtalanítása és esetlegesen támadás, ha a hadiszerencse úgy hozza.
A derékhad felépítésében most változtattam, részben mert itt a domb kettévágta az arcvonalam és mert az ellenséges lovasságot a falanx akarta megállítani. Ezen okok miatt a domb két oldalán egy-egy afrikai gyalogság foglalt helyet, közöttük a dombon pedig a parittyások és a Boetarch.
A balszárnyat a pun polgárok falanxa és a tarentum-i lovasok alkották.

                                                             A karthágói arcvonal


                                                                 A kelták tömege


A kelták balszárnya az előcsatározóból és az egyik gall harcosokból álló osztagból épült fel. Az előcsatározók nem titkolt célja volt, az erdő megszerzése. A kelta derékhad gall harcosokból és a Gaesati-ból álló elég erős támadó ékből állt. Szerencsére Soldurii most nem volt, de így is megjártam. Misi jobbszárnya csak lovasságból állt és ez nem sok jót jelentett számomra, de kíváncsi voltam, hogy az nem túl erős, de falanx alakzatban harcoló polgárok meg tudják-e fogni a lovasrohamot.

A csata lefolyása:

A csatát én kezdtem miután Misi a győztes dobost felhasználva átengedte a kezdeményezést. A tervem az erdő elfoglalására épült, amit az előcsatározók elfoglalnak és biztosítanak és mellette csatát kínálok az afrikai gyalogsággal egy feltehetőleg megtizedelt gall gyalogsággal. A balszárnyon nem terveztem sok mindent, a falanxnak meg kell fognia a lovasságot és tartania az arcvonalat.
Ebből kifolyólag minden osztagom mozgott előre, hogy elérjék a ki jelölt terepszakaszokat. A tarentum-i lovasság a farmot szállta meg mellettük, de kissé lemaradva a falanx és az afrikai gyalogosok haladtak. Mivel a dombnak sok hasznát egyenlőre nem láttam a parittyások le is rohantak róla és az arcvonal előtti sík terültre álltak ki. Mellettük a másik afrikai gyalogság az erdő felé manőverezett oly módon, hogy a jobboldalát közvetlenül az erdő védje. A líbiai előcsatározók azonnal elfoglalták az erdőt egy rövid futás végén, míg a numidiai lovasság messzire előre vágtatott és félig meg is kerülte az erdőt úgy, hogy láthatóvá vált a gallok balszárnya.

 A gallok se voltak restek és megindult az egész hadseregük, szinte az egész kelta gyalogság egyszerre indult meg üvöltve felém, egy ellenállhatatlan emberi falként. A lovasság jó előrevágtatott közeledve a farm felé, hogy lerohanják az ott lévő gyenge lovasságomat. Viszont a másik oldalon Misi kénytelen volt az előcsatározókkal a rohanó törzsi harcosok oldalát védeni, mert nagyon közel kerültek a lovasaim.
Következő körben a balszárnyamon csak manőverezés zajlott: a falanx felzárkózott a lovasság mellé, de az afrikai gyalogság tartotta az állásait. A parittyások merészen előre nyomultak és lőttek, de sajnos eredmény nélkül. A jobbszárnyon a líbiaiak birtokba vették az erdőt, majd a lovasság tűz alá vette a gall előcsatározókat, némi veszteséget okozva nekik gerelyekkel. A gallok jöttek előre, a lovasság rohamot is jelentett a tarentum-i lovasokra, akikkel vállaltam a közelharcot, de az nem jól sikerült és 1 talpnyi veszteséggel hátra is szorítottak. A gall gyalogság szórványos lövések mellett nyomult előre és egyik gall harcos osztag elérte az erdő szélét, míg mások az elől lévő parittyásokra jelentettek rohamot, akik persze kihasználták mozgékonyságukat és kitértek a roham elől.
Az igazi küzdelem a 3. körben kezdődött: a polgárok falanxa rohamot jelentett a gall lovasokra, a Boetarch vezetésével.  

                                                              A roham...

 Bár kicsit nagyobbak voltak a veszteségeink, sikerült a gall lovasokat hátraszorítani.A líbiai előcsatározók a másik szárnyon felzárkóztak az erdő szélére és onnan dobálták gerelyekkel a törzsi harcosokat, némi sikert elérve, míg a numidaiai lovasság elkönyvelhette az első igazi sikeremet, a gall előcsatározók a veszteségek miatt teljesen megzavarodtak és a káosz uralkodott el rajtuk.
Az erdő mellett állást foglalt afrikai gyalogság mellé visszahoztam a parittyásokat és ezúttal sikerült eredményt is elérni a második gall harcos osztagon. Így a kör végére sikerültek a célok: a lovasok ellenében tartottam az arcvonalat és a jobbszárnyamon végrehajtottam az átkarolást. Azonban a lényeg a gall harcosok tömege még ott volt!

                                               A 3. kör végén kialakult helyzet.

  
A következő körben sikerült tumultust okoznom a kelták közt: mindkét törzsi harcos osztag az erdő melletti afrikai gyalogságot szemelte ki magának és így egymást is akadályozták. Erre a körre a sikerült a gall előcsatározók nagy részét lemészárolni, a csekély maradék elmenekült.

                                                      A helyzet bonyolódik. 

Eközben Misi kénytelen volt az előcsatározó lovasságát átcsoportosítani, hogy legyen mivel védenie a balszárnyát. Tehette is, hiszen egy elrontott sorakoztatás teszt után a tarentum-i lovasok még mindig meg voltak zavarodva és úgy döntöttem nem is próbálkozom ezzel többet, a játék végéig kisebb hatékonysággal ugyan, de még használhatóak (minden cselekedettre -2).  A falanx és a gall lovasok párharca eddig kiegyenlítően folyt, már mindkét osztag vesztett 1-1 talpat és szerencsére a Boetarch is életben maradt. Viszont a Gaesati tovább nyomult előre és nem volt osztag aki megállítsa őket. A velük közelharcba került afrikai gyalogság szégyenszemre elfutott az első roham után, pedig a veszteségek nem indokolták ezt az eredményt.


                                                  A helyzet nem irigylésre méltó.


                                             Furor Celtica, avagy a gaesati rohamozik...

                                         ... és az eredmény: az afrikai gyalogság elmenekült!

                                     Csak szépen sorjában - afrikai gyalogosok védelemben...

                                        ... győzelem, kelta rohamok megtörtek a pajzsfalon!

Az erdő mellett patakokban folyt a vér... a kelták hibába rohamoztak véres fejjel kellett visszafutniuk, köszönhetően az afrikai gyalogság kitartásának és az előcsatározók gerelyeinek. Misi a könnyű lovasság oda vezénylésével próbált a helyzeten javítani és persze a parittyások elől a célpontot védeni.

                                                                  A felmentő sereg.

Mindez már nem sokat jelentett, mert rohamot jelentettem az eddig védekező afrikai gyalogsággal, védekezés után most támadásban kellett megmutatni, hogy ki a jobb. Ez olyan jól sikerült, hogy a gallok el is menekültek. Persze a támadást megint a líbiai és numidiai gerelyek készítették elő.

                                                  Ez a roham megsemmisítő erejű volt.

 A balszárnyon is végre rendeződött a helyzet: a nemesi lovasságot megfuttattuk, de ennek ára a nagy veszteség volt, olyannyira, hogy a falanx alakzat felbomlott és csak a Boetarch jelenlétének köszönhető, hogy győztek a polgárok.

                                                 Az üllő és kalapács elől nem árt elfutni.

A gaesati megfordítása viszont nem túl egyszerű feladat, mint minden kelta egységnek, nekik is alacsony a Kiképzés&Fegyelem értékük, ezért a gall hadúrnak a vonalakon kellett áttörnie és személyesen parancsnokolni a katonáknak.

                                                       A hadúr az arcvonalban...

                                                   A csapásmérő gaesati élén.

Az utolsó körben a győzedelmes afrikai gyalogságom megrohanta és elkergette a gall könnyű lovasságot, de főszerepben már nem a közelharc volt, hanem a lövések. Az összes gerellyel rendelkező osztagomat próbáltam olyan pozícióba hozni, hogy veszteséget tudjak okozni a gall osztagokban. Elég sok ilyen volt, de nem sok esélyem volt olyan veszteség okozására, ami az ellenség pusztulását jelentené. Így talpveszteséget okoztam a gall lovasságnak, a gall harcosoknak, akik közül egy osztag el is menekült. Így nem maradt más, mint a gaesati felé fordítottam a pun polgárokat. Misi még megdobálta gerelyekkel az afrikai gyalogságomat, okozott is egy veszteséget, egy-két osztagot mozgatott és itt lett a vége a 6. körben.

                                                                      A játék vége!


Végszó:

Érdekes meccs volt. Az állás alapján nem hirdettünk egyértelmű győztest, bár nekem több lehetőségem lett volna a végén. Egyedüli harcképes gall osztag a gaesati és a könnyű lovasság volt. Ezzel szemben nekem egy afrikai és a milícia, plusz a 2 lovas osztag és a 2 előcsatározó. Valószínűleg 2 előcsatározó is elég lett volna, hogy kivéreztesse a gaesati-t, akik viszont nem rendültek volna meg soha, lévén fanatikus az egység, szóval kénytelen lettem volna közelharcba kerülni velük, a döntés végett.

A kelták:

Erősek az biztos, 3-4. körig lényegében Misinek állt a zászló, még ha a csatajelentésből ez nem is derül ki. Ekkor vesztettem el az afrikai gyalogságom és neki egy-két sebpont vesztesége volt.
Aztán a gaesati kirohanta magát és megszakadt a lendület azáltal, hogy elfogyott az ellenség előttük.
A fanatikus képesség nagyon erős és Misi sokszor azzal bukott egy-egy jó közelharcot, hogy a kör végén a D6-al kicsit dobott. Itt ez ki van küszöbölve, mert a szabály szerint a fanatikusnak nem lehet rosszabb az eredménye, mint az ellenfélé. Tehát, ha nagyot dob, akkor jó neki, ha kicsit akkor meg az én eredményemet használja. Előny még, hogy mindig kapnak rohambónuszt: vagy rohamoznak vagy ellen-rohamoznak. Hátrányuk viszont, hogy idővel a kör eleji heves teszteket biztos elrontja a játékos és erre az időre legtöbbször már hideg fej kéne, nem esztelen roham . Szóval a szabályok jól adják vissza a kelta sereg sajátosságait.

Karthágó: 

Nekem tetszik ez a lista. Többfajta sereg ellen próbáltam és bár most nem arattam egyértelmű győzelmet, a sereg jól működött, kizárólag az egyik afrikai gyalogság menekülése volt, amire nem számítottam. A sok előcsatározó lehetőség nagyon manőverezhetővé teszi a sereget és a harci teljesítményük sem elhanyagolható. 3-4 előcsatározó körönként szép sebzéseket tud bevinni és az ellenfél nem nagyon tud ez ellen mit tenni. A nehéz gyalogság teljesen átlagos és bár az elején hiányoltam a Hosszú dárdákat, mára már nem okoz problémát a hiányuk. A joker egységem a polgárok lettek. Olcsók, kevéssé páncélozottak, de a falanx alakzat opció ellenállóvá teszi őket. eddig mindig beváltak és egy csatában sem pusztultak el, bár az alakzat minden ütközet végére felbomlott.
Hátrányuk még az, hogy ezekhez az eredménykehez mindig kellett a Boetarch is, így viszont nem tud más osztagot irányítani.

Egy szó, mint száz ezt az 1500 pontos listát bővítem 2000 pontra, mivel Misivel megbeszéltük, hogy itt az ideje a seregnövelésnek. Legközelebb már 2000 pontos pun sereg fog a pályára lépni.2013. május 21., kedd

Erősítés: földön és levegőben

Ma megérkezett a légierő első légi egysége: egy IL-2 csatarepülőgép. Remélhetőleg jól fogja támogatni a lövészek harcát.A másik új szerzemény a Zis-5 teherautók. Most 2 db érkezett, egyenlőre többre nem nagyon lesz szükségem, lévén gyalogos hadosztály harccsoportot építek. Ebben nem nagyon szerepelnek szállítójárművek, lényegében a páncéltörőágyúk és a légvédelem kap motorizált vontatást.


Mivel jelenleg 1db 45mm-es páncéltörőágyú van készen, ehhez osztom be az egyik teherautót, míg a másik szerepe még kialakulóban van. Szerviz kocsitól kezdve, a rádiós harcálláspontig sok mindenre jó lesz, persze némi konvertálás segítségével. 

2013. május 19., vasárnap

Szakasz bevetésre készen

Végre elkészültem az első orosz lövész szakasz festésével. Elég húzós volt a hét a munka miatt, ezért csak most végeztem, de így is belefért még egy Maxim géppuska és egy páncéltörő puska is.

A szakaszt Battlegroup Kursk és Rapid Fire! csatákban fogom használni. Szerencsére a két rendszer seregépítés szempontjából teljesen kompatibilis egymással, így a 8 fős BGK rajok a RF-ben századoknak számítanak.


                                        A szakasz madártávlatból a parancsnoksággal együtt.                                      A páncéltörőpuska és a Maxim géppuska bevetésre kész.A festésben az egyszerűségre és a gyorsaságra törekedtem, mivel az időm kevés.

A figurák egy fekete alapozást kaptak, ezt GW gyártmányú Chaos Black spray-el csináltam.
A tulajdonképpeni festést a kabáttal kezdtem. Ennek alapja a Humbrol 226 számú zöldje volt, amit száradás után száraz ecseteltem GW Bleached Bone színnel. Ez nagyjából a valódihoz hasonló világosabb zöldet adott. A nadrághoz Vallejo Brown Violet színt használtam, míg a sisakokhoz German Cam. Dark Green-t szintén a Vellejo-tól.  A bőrt Flat Flesh színnel festettem (Vallejo), a szíjak, hátizsákok, táskák a GW Snakebite Leather színt kaptak. A fegyverek a fémes részeken GW Boltgun Metal színnel lettek festve.

A talpak a fekete alapozás után Vallejo German Cam. Medium Brown színt kaptak, majd erre ragasztottam rá a műfüvet.

A festéssel gyorsan haladtam, egyedül az utolsó rajnál csúsztam el egy kicsit más elfoglaltságok miatt. Igaz, nem egy díjnyertes festés, sokaknak kissé egyszerűnek tűnhet, de nekem a játékhoz teljesen megfelel és mégiscsak jobban mutat, mint csupaszon.

Mivel az alap gyalogság festésével végeztem, következnek a nehéz fegyverek.
A következő részben következnek az aknavetők (50 és 82mm), a 45mm-es páncéltörő ágyú és a 76mm-es gyalogsági ágyú.

2013. május 5., vasárnap

Az első lövész raj - Battlegroup Kursk

A mai napon elkészült az első teljesen kifestett orosz lövészraj. A figurák a Plastic Soldier Company (röviden PSC) 15mm-es (1/100) Russain Infantry in Summer Uniform szettjéből valók. Egy dobozzal vettem és azt hiszem bőben elég is lesz, hiszen 130 figura található benne.


Nem törekedtem magas szintű festésre, a lényeg az volt, hogy gyorsan kész legyenek a figurák, mert nagyon sok festeni való sorakozik a polcaimon. Remélhetőleg a jövő hét folyamán elkészül a további 3 raj is és a parancsnoki rajjal együtt egy teljes lövész szakasz várhatja az első csatáját.

2013. május 4., szombat

A revans - Karthágó és Róma ütközet, 2013.05.01

Szerdán, azaz Május 1-jén lejátszottuk második Róma-Karthágó csatánkat Zsolttal. Ennél fogva a mostani ütközet az előző folytatása, mondjuk úgy, hogy revansot akartam venni a vereségemért.
Zsolt nem változtatott a bevált sereg összeállításán, én azonban igen és lényegében a Pezo ellen remekül bevált sereget hoztam változtatások nélkül, tehát mindketten 1500 pontból indultunk. Elmondhatom, hogy remekül működik az új összeállítás: mind a kettő Róma ellen játszott meccsemet megnyertem vele.

Róma:

- Legatus
- Velites (6 talp)
- Hastati (6 talp)
- Principes (6 talp): Harcérték fejlesztve Jó-ra.
- Triarii (3 talp)
- Skorpio

Karthágó:

- Boetarch
- afrikai gyalogság (6 talp)
- afrikai gyalogság (6 talp)
- Pun polgár falanx (6 talp)
- Líbiai előcsatározók (4 talp)
- Numidiai könnyű lovasság (4 talp)
- Tarentum-i könnyű lovasság (4 talp)
- Baleari parittyások (4 talp)


Felállás:

A római hadrend egy domb miatt nagyon keskenyre sikerült és talán ez az egyik oka, hogy kedvezőtlenül alakult a meccs végeredménye számukra. A római jobbszárnyon egy domb volt, ami a Legatus a Skorpio-t állította fel, remek kilövési lehetőséget teremtve a harci gép kezelőknek. Közvetlenül mellettük a bal oldalon állt fel a római derékhad, ami a principes-ből és a triarii-ból állt, mögöttük a legatus helyezkedett el. A balszárnyat a hastati és a velites alkotta.Az én seregem nagyon széles arcvonalon helyezkedett el, ezt megkönnyítette, hogy létszámfölényben voltam. A jobbszárnyon a Tarentum-i lovasság állt fel egy búzamezővel szemben, majdnem szemben a velites osztaggal. Mellettük a líbiai előcsatározók álltak fel azzal a nem titkolt céllal, hogy az előttük álló erdőt birtokba veszik. A derékhad már hagyományosan – amennyiben 2 csata után mondhatjuk – az afrikai gyalogos-pun polgár kettősből állt, mögöttük a boetarch. Ide sorolható még a baleári parittyás osztag akinek az volt a feladatuk, hogy a balszárny és a derékhad előrenyomulását fedezzék. A balszárny egy afrikai gyalogos osztagból és a gyors mozgású numidiai lovasságból állt.Lefolyás:

A kezdeményezést megint Zsolt nyerte, de 'igazi' római módjára a kezdeményezést átengedte nekem, aminek különösen örültem, mert a terep nagyfokú manőverezési szabadságot adott. Ezt rögtön ki is használtam, így az első köröm lényegében mozgással telt el. Minden osztag előre mozgott: a numidiai lovasság szélsebesen előrevágtatott és így kikerültek a skorpio tűzvonalából,a másik oldalon a líbiaiak elfoglalták az erdőt, míg a tarentumiak a búzamezőt és az előtte álló épület 'fedezékében' megpihentették lovaikat. A derékhad a terep miatt manőverezni kényszerült: a két gyalogos tömb rézsútos mozgással igazította az arcvonalát az ellenség felé. A római csapatmozgások nem mindegyike sikerült, mert a kezelők nem tudták a skorpiot a gyorsan mozgó numidiaiak felé fordítani, folyton lemaradtak. A velites előrenyomult a búzamező irányába, hogy lezárja a könnyű lovasság előtt az utat és megfossza őket az átkarolás lehetőségétől. A triarii kivételével mindkét osztag előre mozgott.

A numidiai lovasság zavartalanul folytatta a megkezdett átkaroló manővert, immár a domb oldalában voltak és semmi sem akadályozhatta meg, hogy megsemmisítsék a római harci gépeket. Az balszárny és a derékhad egymáshoz igazította az arcvonalát, egyenesre húzva azt, a manővereket az előre nyomult parittyások fedezték lövéseikkel, egyenlőre nem sok sikerrel. A jobb szárnyon a tarentumiak megkerülték az épületet és gerelyekkel megszórták az előrenyomuló velites-t, az első veszteségeket okozva a római seregnek. 


A római válasz sem váratott magára: a skorpio megszórta a hatásos lőtávolságba ért parittyásokat, akik a veszteségek hatására megrendültek. A velites felvette a harcot és szintén gerelyekkel válaszolt a tarentumi lovasságnak, de nem tudták eltalálni a gyorsan robogó lovasokat. Közeben a római gyalogság roham távolságba zárkózott fel és megrohanta a parittyásokat és a líbiaiakat is. Mindkét osztag elfutott a római gyalogság elől, mivel nem közelharcra képezték ki őket.   Mivel a rómaiak rohamtávolságba értek a pun polgárok falanxa megrohanta a principes-t és elkeseredett küzdelemben hátraszorította őket. 

Közben a numidiai lovasság befejezte az átkarolást és a skorpio mögé érkeztek. Közben a derékhadat alkotó afrikai gyalogság ki igazította a roham miatt megtört arcvonalat és felzárkózott a pun polgárok mellé, oly módon, hogy a jobb oldalát az erdő fedezze és roham lehetőséget kínált a hastati-nak, a balszárny afrikai gyalogsága szintén felzárkózott és ezzel felkészült, hogy átkarolja a principes-t. 
A jobbszárnyon a líbiaiak előmerészkedtek az erdőből és gerely dobásokkal zavarták a hastati-t, némi veszteséget is okozva ezzel. A tarentum-i lovasság tovább növelte a velites veszteségeit, mivel egy talp leesett a római előcsatározókból. 


   A rómaiak általános rohamot indítottak: a hastati elfogadta a felkínált roham lehetőségét és támadott, de a náluk nehezebb páncélzatú afrikai gyalogsággal nem bírtak, némi veszteség árán vissza lettek szorítva. Nagyjából ez történt a principes-el is, bár ők nagyobb veszteséget okoztak a pun polgároknak, akiknek falanx alakzata megtört, de nagy árat fizettek érte: az osztag a nagy veszteségek mellett még meg is megrendült. Ezért Zsolt kénytelen volt a tartalékot előre vonni: a triarii és a legatus előrenyomult, hogy átvegye a legrosszabb helyzetben lévő osztag helyét.Ezek után sajnos elkövettem egy hibát: felbátorodva azon, hogy a principes megrendült, a megfogyatkozott és alakzatát tartani nem képes polgárokkal megrohantam őket. A vége katasztrófa lett, a pun polgárok nagy részét a római gladius-ok levágták, míg kisebb része elmenekült. Sajnos ez értelmetlen veszteség volt és nem mellesleg hatalmas rést hagyott a derékhad arcvonalán, amit súlyosbított, hogy a derékhad egyetlen afrikai gyalogságra apadt, akik így 2 római egységgel kellett hogy tartsák az arcvonalat. Ezért nem maradt más megoldás, mint a balszárny gyalogsága folytatta a megkezdett átkarolást, a parittyások mint egyedül maradt osztag lőtték a principes-t. A numidiai lovasság pedig szépen lassan pusztította a római tüzérséget. A jobbszárnyon sajnos a lovasság leragadt a velites-el: egyre-másra repültek a gerelyek mindkét oldalon, jobbára nekem állt a zászló az okozott veszteségek tekintetében. Egyedüli sikert csak a derékhad tudott felmutatni, ahol az afrikai gyalogság 50%-ra apasztotta a hastati-t.

 Zsolt, hogy enyhítse a nyomást a hastati-n a híres római sorcserés manővert alkalmazta: a hastati-t hátravonta és a veterán triarii lépett a helyébe. Ezzel az osztaggal méltán számolhatott azzal, hogy az arcvonalat tartani tudja és lemorzsolja az afrikai gyalogságot. A gond csak az volt, hogy a líbiai gyalogság már teljesen a hastati oldalában volt és folyamatosan zaklatták őket, elég sikeresen.


Én döntésre akartam vinni a dolgot, ezért a boetarch beállt az afrikai gyalogság közé és a triarii ellen vezette őket. Sajnos nem alakult egész úgy minden ahogy akartam és vissza szorított a triarii, de legalább a vezér nem halt meg. Viszont másutt elég jól alakult a hadművelet, jelezve, hogy a létszámfölény kezdi éreztetni a hatását: a parittyásokkal merészen előrenyomultam, hogy legalább a távolság ne akadályozza a lövést - elég nehéz így megrendülve lövöldözni - és most szerencsém is volt, mert sikerült olyan veszteséget okoznom, hogy a moráltesztet elrontotta a principes és menekülni kezdtek. Igaz addigra a balszárnyon lévő afrikai gyalogság végrehajtotta az átkaroló manővert, de már nem volt kit oldalba támadni így - ez legyen a legnagyobb baj. A líbiai előcsatározók újabb veszteséget okoztak a hastati-nak, akik így már olyan szintű veszteséget szenvedtek, hogy harcbavetésük lényegében értelmetlen lett volna. A numidiai lovasság lassan a végéhez közeledett a hadigépek megsemmisítését illetően, 1 sebponttal állt a skorpio, de a kezelők nem adták fel a gépet és a menekülő principes sem rendítette meg harci kedvüket.Az római körben a principes elmenekült a pályáról, de a velites végre azt a formáját hozta, mit Zsolt elvárt volna tőlük, egy oltárian jó dobás sorozattal írtózatos pusztítást csinált a tarentum-i lovasok közt, mindenütt hullák, lótetemek borították a csatateret és a maroknyi túlélő elmenekült. E sikeren felbátorodva a legatus maga állt a triarii élére és rohamot vezetett a derékhadat egyedül alkotó afrikai gyalogság ellen. Nem adtuk olcsón a bőrünket, de a hatalmas veszteségek mellett kevés sikert tudtunk felmutatni, bár a triarii 2/3-ra csökkent. A skorpio még utolsó lövésével a domb előtt manőverező afrikai gyalogságba lőtt.Ezután már a végjáték következett: a numidai lovasság elpusztította a skorpio-t. A baleári parittyások és a líbiai előcsatározók a hastatit vették célba, de nem tudtam annyi veszteséget okozni, hogy szétszéledjen az osztag. Az afrikai gyalogság elindult a pálya közepe felé, hogy oldalról veszélyeztesse a triarii-t. A másik - felére létszámra csökkent - afrikai gyalogsággal nem kezdeményeztem közelharcot, helyette hátráltam. A triarii végső rohamot indított, de nagyon szoros közelharcban csak hátrább szorított, ezt az utolsó közelharcot minimális veszteséggel úsztuk meg mindketten. A velites már nem ért dobó távolságba és a hastati megkezdte a visszavonulásra az előkészületeket.

Végeredmény és vélemény:

Pontok alapján 3-3 lett az állás, de mindkettőnk egyöntetű véleménye az, hogy a karthágói sereg megnyerte az ütközetet. Talán ez a rendszer eddigi egyetlen gyengébb pontja, hogy a szerzett pontok nem mindig tükrözik a végeredményt, de ez legyen a legnagyobb baj. A játékosok úgy is látják a pályán az erőket és ez alapján a nyertest. Ha feladatot kell végre hajtani, akkor az meg egyértelműen meghatározza a nyertest.

Zsolt nem játszott rosszul, pláne a neki nem annyira kedvező terep és rossz felállás ellenére. Hibáiból előnyt is tudott kovácsolni: a szoros és keskeny hadrend miatt a legatus mindenhol tudta az akaratát érvényesíteni, ez meg is látszott a teszteken. Ráadásul a szűk hely a római sereget egyáltalán nem akadályozza a manőverek végrehajtásában, köszönhetően a Kiképzés nevű képességnek. Lényegében a kockákkal nem boldogult most: a D6 dobásai rendre balul jöttek ki, ilyen szempontból nem volt szerencsés napja.

Az én seregem azt hiszem kiválóan teljesített: 2 csatában megvertem a Római Köztársaság légióit. Gyenge közelharci egységeimet páncélzattal és létszámbeli fölénnyel pótoltam. Az előcsatározók mindkét csatában kiválóan teljesítettek, a lovasok most jobban ki tudták használni a terep adta lehetőségeket, de most is a lövésekkel volt a gond. A második előcsatározó lovasság nem biztos, hogy kelleni fog, próbaképpen raktam be. Esetleg úgy tűnhet, hogy nem sok mindent tettek hozzá a győzelemhez, de egy drágább és ütőképesebb osztagot tartottak a helyén nagyjából 4 körig.
 Még hátra van egy próba csata ezzel a sereggel Misi keltái ellen, ha ott is jól teljesítenek - nem feltétlenül győzelem - akkor ezt a sereget fejlesztem tovább 2000 pontig.

Addig is marad a festés és készülés a következő ütközetre....
2013. május 2., csütörtök

Alakulat felállítása - Battlegroup Kursk orosz lövész szakasz

Tegnap megalakult az első orosz lövész szakaszom, amivel többek közt Battlegroup Kursk és Rapid Fire! rendszerekben fogok játszani. Az élőerő teljesen fel van töltve és a haditechnikai eszközök jó része is rendelkezésre áll.

A szakasz jelenlegi felépítése (Battlegroup Kursk):

- Szakasz parancsnokság (parancsnoki raj): 3 figura
- Lövész raj: 8 figura (DP könnyű géppuska)
- Lövész raj: 8 figura (DP könnyű géppuska)
- Lövész raj: 8 figura (DP könnyű géppuska)
- Lövész raj: 8 figura (DP könnyű géppuska)

Támogató egységek:

- M1937 45mm páncéltörő ágyú: 3 figura
- M1943 76mm gyalogsági támogató löveg: 3 figura
- PTRS-41 14,4mm páncéltörőpuska: 2 figura
- RM38 50mm aknavető: 2 figura
- M1941 82mm aknavető: 3 figura
- M1910 Maxim géppuska: 3 figura
- Mesterlövész és megfigyelő: 2 figura

Járművek:

- BA-10 páncélautó (45mm löveg)
- BA-10 páncélautó (45mm löveg)

Egyébb:

- NKVD tiszt: 3 figura

A figurák, a nehézfegyverzet és a járművek össze vannak rakva, le vannak alapozva és festésre várnak, ami a mai napon meg is kezdődött. Elsőként a gyalogos szakaszok rajai kapják meg a nyári egyenruhájukat. Remélhetőleg a hétvégén már egy bevetésen is megmutathatják, hogy milyen képzettek.